Hem

Nyheter

Hälsans Hus 11 februari

Introduction to Hands-On Healing and the Human Energy Field - Carol .

Tack till er som kom på introduktionen - välkommen till våra kurser!

 

KURSER VÅREN 2018:

OBS! Datumen är uppdaterade!

Steg 1 3-4 mars, Mariestad

Steg 2 5-6 mars, Mariestad

Steg 1 9-10 mars, Stockholm

Steg 3 2-3 juni, Navsunds Gård, Eskilstuna.

Steg 4 4-6 juni, ort kommer...

Steg 5 Under hösten, återkommer med datum

 

För att boka din plats, maila oss på kurser@healingtouch.se

VARMT VÄLKOMMEN!

 

 

Healing Beyond Borders

 

Vår moderförening heter Healing Beyond Borders och finns i USA

 

Detta är en metod som grundats och utvecklats av sjuksköterskor i USA. I många andra länder runt om i världen är Healing Touch erkänd och accepterad som ett komplement till skolmedicien. I USA är utbildningens program formaliserat och erkänt som en godkänd vidareutbildning för sjuksköterskor.

 

Healing Touch

 

Det finns idag svensk forskning!

 

Healing Touch var en av terapierna som ingick i Karolinska Huddinges forskningsprojekt.

 

På KAVA, KS Huddinge kunde du tidigare få Healing Touch som en komplementär behandling, inom ramen för ett forskningsprojekt.

 

 

 

 

 

Sammanfattning av forskning på energimedicinska terapier vid smärta och cancer (USA, 2015):

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4654788/

 

Svensk studie om Healing Touch och taktil massage inom akutsjukvård (Sverige, 2013):

https://www.researchgate.net/publication/269950332_Tactile_massage_or_healing_touch_Caring_touch_for_patients_in_emergency_care_-_A_qualitative_study

 

RCT-studie om healingens effekt på PTSD (USA, 2012):

http://militarymedicine.amsus.org/doi/pdf/10.7205/MILMED-D-11-00290

 

Healing som komplement för patienter som genomgår cancerbehandling (USA, 2011):

http://www.cerchiodiluce.it/wp-content/uploads/2012/07/cerchiodiluce_article_american_journal_ott11_EN.pdf

 

Healing Touch

 

En tydlig healingmetod där modern akademisk kunskap och intuitivt energiarbete förenas.

 

I USA ingår healers som ett självklart komplement till sjukvården på flera sjukhus precis som t.ex.. arbetsterapeuter, kuratorer och fysioterapeuter gör hos oss. I Sverige får denna behandlingsform alltmer uppmärksamhet.

 

 

 

 

Du kan delta!

Kurserna är öppna för alla och kräver inga förkunskaper!

 

 

 

 

Kurserna vänder sig i synnerhet till legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, kroppsterapeuter, kuratorer, psykoterapeuter, massörer, andra vårdutövare samt privatpersoner som önskar en djupare förståelse för ett holistiskt hälsobegrepp och energibaserade terapier.