Aktuellt


Årsmöte den 5 maj kl. 12.00 i Mariestad.

Medlemmar i Healing Touch Sweden har rösträtt. Vi skickar dagordning vid anmälan till årsmötet. Motioner/förslag bör vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor innan årsmötet. Anmälan sker till kontakt@healingtouch.


Hej, du som har betalat medlemsavgiften får stå med på vår sida som behandlare!?

Finns du inte med? Skriv till kontakt@healingtouch.se


Vi behöver fler medlemmar i styrelsen och driva Healing Touch Sweden framåt, hör av dig till kontakt@healingtouch.seDu är väl medlem? Det kostar bara 200:- per år!

UPPDATERING AV UPPGIFTER


Vi arbetar just nu med uppdatering av deltagarlistor! Du som har gått en kurs hos oss, hör av dig med aktuella adress- och email uppgifter.

Skicka dina uppgifter till: kontakt@healingtouch.se