Styrelsen

 

Ordförande:

 

Sekreterare: Qui Brännström

 

Kassör:

 

Ledamot:

Anja Welk

Rose-Marie Langborg

 

 

Vetenskapligt råd: Charlotte Pagré