Om

Vad är Healing Touch?


Healing Touch är en komplementär/integrativ energibalansering som kan användas tillsammans med den traditionella skolmedicinen eller som en egen behandling. Med lätt beröring eller med händerna en bit från kroppen, hjälper terapeuten klienten/patienten att balansera det fysiska, psykiska, emotionella och andliga välbefinnandet.


Healing Touch arbetar med energifälten för att stödja individens egen naturliga läkningsförmåga och tar hänsyn till/samverkar med den traditionella skolmedicinen.


Healing Touch ska betraktas som ett komplement till sjukvård, inte i stället för!

Healing Touch består av mycket enkla tekniker som kan göra anmärkningsvärd skillnad för den som får behandlingen. Dokumenterad forskning pekar på att fördelarna med Healing Touch går bortom symtombehandling och påverkar de bakomliggande orsakerna till sjukdom!


Healing Touch fördelar:


Smärtlindring


Påskyndar det postoperativa återhämtandet


Minskar eller tar bort symtom vid och efter cytostatikabehandlig/kemoterapi


Reducerar stress


Dämpar ångest och depression


Stärker och hjälper immunförsvaret


Förbättrar rörlighet och tillfrisknandet efter en operation


Minskar användandet av smärtstillande mediciner postoperativt


Ökar välbefinnandet


Förbättrar/ökar livskvaliteten