Aktuellt

Efter moget övervägande har vi i styrelsen idag (2024-03-22) beslutat att avslutat föreningen Healing Touch Sweden.

Vi tackar er alla som varit med på kurser som elever, som medhjälpare och på annat sätt stöttat föreningen.
Det har varit en givande tid som finns kvar i våra hjärtan.
//Styrelsen
i


Att delta i en nivå 1-kurs i Healing Touch är ett personligt äventyr in i ditt hjärta och din själ! Den inbjuder dig att undersöka och upptäcka vem du är, vad du tror på och vad du faktiskt kan göra med dina händer för att underlätta en helande respons i andra människor.


Nivå 1 består av minst 15 timmar undervisning, både praktik och teori, som ger alla oberoende av bakgrund en möjlighet att delta. Man tar tillvara på tidigare erfarenheter och får ytterligare utveckla sin förmåga i energibaserad behandling. En stark hängivenhet till personlig utveckling och till holistiska hälsoprinciper önskas.


Kursen är avsedd för personer som vill kunna öka välbefinnandet hos människor de bryr sig om och sig själva, genom att använda energiberöringens gåva. Genom att lära dig Healing Touch kan du erbjuda lindring och lättnad när inget annat verkar hjälpa. Du kommer att förfoga över en gåva som kan ändra ditt och andras liv och som du kan ge om och om igen när du väl har lärt dig de lätta steg och tekniker som stödjer hälsan och underlättar helandeprocessen.

            Din investering är 2700kr:-. Medlemmar får 200kr i  rabatt! Kursavgiften kan betalas in på bankgiro 5975-4887.


Skicka din anmälan till kurser@healingtouch.se

Vi behöver ditt namn, telefonnummer, adress, epostadress och vilken kurs du önskar anmäla dig till.

              Vad kommer du att lära Dig?


 • Tolv tekniker som du kan använda omgående
 • Hur du kan använda dina händer för att underlätta helande i dig själv och andra
 • Hur du kan öppna ditt hjärta och din själ för alla du känner på ett helande sätt
 • Hur din energianatomi ser ut
 • Hur din energianatomi anknyter till ditt sinne, kropp och själ
 • Hur andras energier känns
 • Hur du lindrar smärta och lugnar känslor i dig själv och andra
 • Hur man skingrar energiblockeringar som påverkar oss negativt
 • Hur du upprätthåller balans i ditt eget energisystem så att du kan frodas i stället för att bara överleva
 • Kunskaper i personlig utveckling som gagnar din personliga och professionella utveckling
 • Hur du kan dela med dig av detta arbete i din omgivning
 • Ta del av dokumentation som du kan dela med dig av till vänner och kollegor, som visar den vetenskapliga validiteten inom Healing Touch
 • Vedertagna normer för utövande av Healing Touch och en etisk kod som gör Healing Touch International till ett professionell och certifierad utbildning.

             Ta med Dig!


 • Papper och penna för anteckningar
 • Varma kläder eller en tunn filt, då temperaturen kan upplevas olika av olika personer
 • En massagebänk om du har men kolla med oss först!
 • Vi bjuder på kaffe/te med tilltugg på f.m. och e.m. men vi önskar att du tar med
  dig eget fika vid födoämnesallergi och/eller specialkost.

Det är en sak att veta hur man målar och en helt annan att vara konstnär. Nivå 3 kommer att förändra ditt utövande från att vara ett tekniskt kunnande till att bli en målarduk av helande energi och förhöjer dina energisinnens färgpalett. Din upplevelse av livet runt omkring dig kommer att expanderas och kursen kommer att skapa en djupare känsla för det heliga rummet och för de personers välbefinnande som uppsöker dig för att få Healing Touch-behandling.


Denna kurs fokuserar på din utveckling som healer genom egenvård och övningar att göra som förberedelser inför behandling. Förutom detta kommer du också att lära ett antal nya tekniker som kkommer att öka din förståelse av det mänskliga energifältet och hur det minifesterar sig i den fysiska, känslomässiga, mentala och andliga kroppen.


Nivå 3 är för personer som önskar uppnå mer djupgående skicklighet i Healing Touch och som fullföljt och godkänts på Nivå 1 och 2.


Investering för nivå 3 år 2700kr Om du är medlem får du 200kr i rabatt för varje kurs du går. Det gäller 1 år efter inbetald medlemsavgift.
Kursavgiften betalas in på bankgiro 5975-4887.


Skicka din anmälan till kurser@healingtouch.se

Vi behöver ditt namn, telefonnummer, adress, epostadress och vilken kurs du önskar anmäla dig till.