Nivå 3

Det är en sak att veta hur man målar och en helt annan att vara konstnär. Nivå 3 kommer att förändra ditt utövande från att vara ett tekniskt kunnande till att bli en målarduk av helande energi och förhöjer dina energisinnens färgpalett. Din upplevelse av livet runt omkring dig kommer att expanderas och kursen kommer att skapa en djupare känsla för det heliga rummet och för de personers välbefinnande som uppsöker dig för att få Healing Touch-behandling.


Denna kurs fokuserar på din utveckling som healer genom egenvård och övningar att göra som förberedelser inför behandling. Förutom detta kommer du också att lära ett antal nya tekniker som kkommer att öka din förståelse av det mänskliga energifältet och hur det minifesterar sig i den fysiska, känslomässiga, mentala och andliga kroppen.


Nivå 3 är för personer som önskar uppnå mer djupgående skicklighet i Healing Touch och som fullföljt och godkänts på Nivå 1 och 2.


Investering för nivå 3 år 2700kr Om du är medlem får du 200kr i rabatt för varje kurs du går. Det gäller 1 år efter inbetald medlemsavgift.
Kursavgiften betalas in på bankgiro 5975-4887.


Skicka din anmälan till kurser@healingtouch.se

Vi behöver ditt namn, telefonnummer, adress, epostadress och vilken kurs du önskar anmäla dig till.

Du kommer att:

 • Få diskutera erfarenheterna av att använda teknikerna i steg 1 och 2
 • Lära dig övningar för att utvecklas som healer, och hur användandet av dem kommer att påverka ditt liv och ditt utövande på ett positivt sätt.
 • Få uppleva healing ur tre olika rollperspektiv: behandlare, klient och observatör/coach. Denna övning är avsedd att öka din förståelse för alla upplevelser som både din klient och du själv kan få under en behandling.
 • Få introduktion i nya energipunkter i den fysiska kroppen, vara hara-kroppen, core star, tan tien, själens säte och indivuationspunkten är placerade i kroppen samt varför detta är viktigt för dig som healer.
 • En komplett healingsekvens med med nya tekniker: kelering, en ny ryggteknik (Spinal Cleansing) och hur man arbetar på femte, sjätte och sjunde nivåerna i den subtila kroppen.
 • Diskutera och öva hur man kopplar upp sig till det universella energifältet och hur man arbetar med vägledning.
 • Träna intuitiva förmågor med användandet av tekniken Etheric Template Cleaning.
 • Lära dig lymfdränage, en viktig teknik för att på energiplanet stödja lymfsystemet att lindra ansamlingar och svullnader samt allmän smärta och värk. Denna teknik rekommenderas för patienter med immunbristsjukdomar och cancer.




Ta med Dig:

 • Ditt kursmaterial från steg 1 och 2 samt boken Healing Touch: A Guidebook for Practitioners, om du har den.
 • Papper och penna för anteckningar.
 • Varma kläder eller en tunn filt då temperaturen kan upplevas olika av olika personer.
 • En massagebänk om du har. Kontakta oss först för att se om det behövs.
 • Om du har någon födoämnesallergi eller följer diet av andra skäl kan du behöva ta med eget fika, annars ingår kaffe med tilltugg på f.m. och e.m.