Nivå 4

 

Nivå 4 är för studenter som framgångsrikt har fullföljt nivå 1, 2, 3 och önskar bli certifierade Healing Touch Practitioners.

Nivå fyra är utformad för att ge studenten vägledning i sin utveckling i praktiskt genomförande och skicklighet som healer.

Följande ämnen behandlas: affärsidéer, relationen klient/utövare, nätverk med andra utövare, lära sig identifiera energimönster i klienter samt omfattande praktisk träning. Kursen förbereder studenten för etableringen av en egen professionell praktik.

Följande ämnen behandlas: affärsidéer, relationen klient/utövare, nätverk med andra utövare, lära sig identifiera energimönster i klienter samt omfattande praktisk träning. Den professionella yrkesrollen som healer utforskas och inbegriper yrkesetik, standard för praktiskt genomförande och den egna rollen som healer.


Under kursen kommer du att genomföra fem privata klientsessioner inklusive anamnes, tre behandlingar utefter din och klientens gemensamma mål, utvärdering, och fullständig dokumentation enligt gällande riktlinjer.

Du kommer även att lära dig avancerade meditationer för att stärka dina egna energier.

Under steg 4 kommer du att välja en mentor som sedan är ditt stöd i din fortsatta utveckling. Din mentor är Practitioner och har alltså fullföljt samtliga 5 steg.


Steg 4 sker i Retreatform och kostnad beror på var vi hittar ett bra retreatställe.....